14/09/17  Tin của trường  252
Thử nghiệm
 14/09/17  Tin của trường  167
I LOVE YOU
 25/04/16  Tin của trường  351
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Nghĩa Dõng.