THỬ NGHIỆM

Thử nghiệm

ĐẠO ĐỨC

Tiết 1                               EM LÀ HỌC SINH LỚP NĂM

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Nhận thức được vị thế của học sinh lớp 5 so với các lớp trước.

2. Kĩ năng: Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5. Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu.

3. Thái độ: Vui và tự hào là học sinh lớp 5.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Giáo viên: Các bài hát chủ đề “Trường em”, mi-crô không dây để chơi trò chơi “Phóng viên”, các truyện tấm gương về HS lớp 5 gương mẫu. 

Bài viết liên quan